Agentura práce pro zdravotníky

Specializujeme se na hledání a poskytování zdravotních sester, ošetřovatelek, a dalšího zdravotního personálu pro trvalé nebo dočasné zaměstnání ve zdravotnických a sociálních zařízeních především České republiky, v případě zájmu i Velké Británie, Německa.

Spolupracujeme s významnými odbornými organizacemi z oboru zdravotnictví. Jsme neustále v kontaktu se zdravotnickými zařízeními a také se všemi našimi kandidáty, což nám umožňuje se rychle a dobře orientovat a pomoci Vám. 

Výše uvedené realizujeme podle $ 14 odst. 1 písm. A) a C) zákona o zaměstnanosti (vyhledávání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází a vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, dále poradenskou a informační činnost v oblastech pracovních příležitostí pro všechny druhy prací) v oboru zdravotnictví.


  • Zaměstnancům 

    Vyhledáme zaměstnavatele, který bude korespondovat s jejich představami (platem, lokalitou, prac.dobou). Nabídneme rekvalifikační kurzy - zajištěna mzda i ubytování po dobu abslovování kurzů 


  • Zaměstnavatelům 

    Vyhledáme zaměstnance dle požadovaných kritérií. Do doby nástupu pracovníka neseme veškeré náklady (inzerce, služby související s náborem pracovníka, prověření nezbytné kvalifikace, výběrová řízení, atd.) Nárok na odměnu nám vzniká až ve chvíli fyzického nástupu vyhledaného pracovníka. Výše odměny se stanoví jako násobek hrubé nástupní mzdy uvedené ve mzdovém výměru ke dni nástupu. Při vyhledávání pracovníků na základě uzavřené rámcové smlouvy je možno rozložit platby odměn do dvou částí. Naše služby můžete využít také jednorázově formou speciální objednávky.

    Garance
    Na vyhledané pracovníky poskytujeme garanci v rozsahu 3 měsíců.

Agentura práce pro zdravotníky
IČO: 71081593
se sídlem Konojedská 10, 100 00 Praha 10, Česká Republika
T: +420 724 626 216
pracovní dny 9h - 17h

Kontaktní Osoby:
Mgr. Kateřina Janíčková
Tel.: +420 724 626 216

Veronika Vlachová - kontakt Velká Británie
Tel.: +420 605 949 590
E-mail: vlachveronika@seznam.cz 

Natálie Mysak - kontakt Ukrajina 

Tel.: +420 776 807 623

Ing. Yuriy Savitskyy - kontakt Ukrajina

E-mail: yuriy_sav@yahoo.com

Ing. Tatjana Feňová - kontakt Slovensko

Tel.: +421 915 501 509


Reklama a doporučení pro uchazeče, kteří byli zaměstnáni přes naši agenturu

Mgr. Kús  - studium na UK Praha, 5 let praxe a odborného vzdělání v Číně, nabízí individuální fyzioterapie a masáže, kontakt : www.fyziochina.com