Agentura práce pro zdravotníky

Specializujeme se na hledání a poskytování zdravotních sester, ošetřovatelek, a dalšího zdravotního personálu pro trvalé nebo dočasné zaměstnání ve zdravotnických a sociálních zařízeních především České republiky, v případě zájmu i Velké Británie, Německa.

Spolupracujeme s významnými odbornými organizacemi z oboru zdravotnictví. Jsme neustále v kontaktu se zdravotnickými zařízeními a také se všemi našimi kandidáty, což nám umožňuje se rychle a dobře orientovat a pomoci Vám. 

Výše uvedené realizujeme podle $ 14 odst. 1 písm. A) a C) zákona o zaměstnanosti (vyhledávání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází a vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, dále poradenskou a informační činnost v oblastech pracovních příležitostí pro všechny druhy prací) v oboru zdravotnictví.


  • Zaměstnancům 

    Vyhledáme zaměstnavatele, který bude korespondovat s jejich představami (platem, lokalitou, prac.dobou). Nabídneme rekvalifikační kurzy - zajištěna mzda i ubytování po dobu abslovování kurzů 


  • Zaměstnavatelům 

    Vyhledáme zaměstnance dle požadovaných kritérií. Do doby nástupu pracovníka neseme veškeré náklady (inzerce, služby související s náborem pracovníka, prověření nezbytné kvalifikace, výběrová řízení, atd.) Nárok na odměnu nám vzniká až ve chvíli fyzického nástupu vyhledaného pracovníka. Výše odměny se stanoví jako násobek hrubé nástupní mzdy uvedené ve mzdovém výměru ke dni nástupu. Při vyhledávání pracovníků na základě uzavřené rámcové smlouvy je možno rozložit platby odměn do dvou částí. Naše služby můžete využít také jednorázově formou speciální objednávky.

    Garance
    Na vyhledané pracovníky poskytujeme garanci v rozsahu 3 měsíců.

Agentura práce pro zdravotníky
IČO: 71081593
se sídlem Halouny 85, 267 28 Svinaře, Česká Republika
T: +420 724 626 216
pracovní dny 9h - 17h

Kontaktní Osoby:

Mgr. Kateřina Janíčková - kontakt ČR, SK, UK, UA
Tel.: +420 724 626 216

Veronika Vlachová - kontakt UK
Tel.: +420 605 949 590
E-mail: vlachveronika@seznam.cz 

Ing. Tatjana Feňová - kontakt SK

Tel.: + 420 915 501 509


Natálie Mysak - kontakt UA

E-mail:  nataliiamysak@seznam.cz

Ing. Yuriy Savitskyy - kontakt UA

E-mail: yuriy_sav@yahoo.com