Souhlas se zpracováním osobních údajů


 • V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním (zejména ukládáním, úpravou, vyhledáváním, tříděním, kombinováním, likvidací a poskytování třetím osobám, jejichž totožnost mi bude sdělena) svých osobních údajů poskytnutých mnou prostřednictvím výše uvedených webových stránkách www. Sestrycz.eu za účelem zprostředkování zaměstnání a/nebo pro statistické

 • Beru na vědomí, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné.

 • Předmětem zpracování jsou základní osobní údaje (jméno a příjmení, měsíc a rok narození, státní příslušnost, rodinný stav vč. údajů o počtu dětí), dále o informace týkající se kontaktních údajů včetně kraje a města bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, jakož i informace týkající se současného stavu na trhu práce (pozici, oddělení) a získané dosavadní praxe a specializace, a dále v případě jejího dobrovolného poskytnutí fotografie.

 • Zpracování osobních údajů probíhá v písemné i elektronické formě.

 • Beru na vědomí, že jsem tímto byl/a před uděleném svého souhlasu se zpracováním osobních údajů poučen/a o svém právu požádat správce o poskytnutí informace o zpracování svých osobních údajů podle § 12 Zákona, o svém právu podle § 21 Zákona v případě zjištění či domněnky, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, (I) požádat správce o vysvětlení, (II) požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména o blokování, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, (III) požádat o provedení opravy mých osobních údajů, (IV) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a (V) v případě vzniku újmy uplatňovat své nároky v souladu s příslušnými
  právními předpisy.

 • Tento souhlas uděluji personální agentuře Sestrycz, podle ust. $ 60 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, která získala povolení ke zprostředkování zaměstnání podle ust. $ 14 odst. 1
  písm. A) a C) zákona o zaměstnanosti (vyhledávání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází a vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly) dále poradenskou a informační činnost v oblastech pracovních příležitostí pro všechny druhy prací v oboru zdravotnictví.

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován na dobu do jeho odvolání.

 • Jsem si vědom/a toho, že souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoli odvolat.

 • Vzhledem k tomu, že tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů je poskytován v elektronické podobě, souhlasím rovněž s tím, že záznam o jeho poskytnutí bude sloužit jako doklad o poskytnutí mého souhlasu.